ชื่อเรื่องคู่มือปฎิบัติกิจกรรม 5 ส.
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
เลขเรียก658.562
เลขผู้แต่งส-ค
หัวเรื่อง1.การจัดระบบงาน.
2.5ส.
3.การจัดการ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์กราฟิคฟอร์แมน (ไทยแลนด์)
ปีที่พิมพ์2542
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000392อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ