ชื่อเรื่องพิธีบูชาพระประจำวันพิเศษ
ผู้แต่งคนที่ 1พระครูวัฒนธรรมคุณ
เลขเรียก217
เลขผู้แต่งพ-พ
หัวเรื่อง1.ศาสนพิธี.
2.พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา.
สถานที่พิมพ์ฉะเชิงเทรา
สำนักพิมพ์อารีการพิมพ์ ตลาดบ่อบัว
ปีที่พิมพ์2538
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า167 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000399อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ