ชื่อเรื่องการปฎิรูประบบราชการ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการปฎิรูประบบราชการ
ผู้แต่งคนที่ 1เบญจวรรณ สร่างนิทร
เลขเรียก352.6
เลขผู้แต่งบ-ก
ฉบับที่ฉ.1
เลขมาตรฐานสากล9747285533
หัวเรื่อง1.การปฎิรูประบบราชการ.
2.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์.
3.สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ.
4.ระบบราชการ - ไทย.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ศรีเมืองการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2543
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า126 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000408, ฉ.1อยู่หนังสือทั่วไป
007182, ฉ.2อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ