ชื่อเรื่องการปฎิรูประบบราชการของต่างประเทศ
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงานคณะกรรมการปฎิรูประบบราชการ สำนักงานกพ.
เลขเรียก352.6
เลขผู้แต่งส-ก
ฉบับที่ฉ.1
หัวเรื่อง1.การปฎิรูประบบราชการ.
2.ระบบราชการ.
3.การบริหารรัฐกิจ.
4.สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนังาน ก.พ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์2544
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า331 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000409, ฉ.1อยู่หนังสือทั่วไป
000410, ฉ.2อยู่หนังสือทั่วไป
000411, ฉ.3อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ