ชื่อเรื่องศิลปวัฒนธรรมไทย เล่มที่ 7 นาฎดุริยางคศิลปไทย กรุงรัตนโกสินทร์
ผู้แต่งคนที่ 1กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
เลขเรียก915.93
เลขผู้แต่งก-ศ
เล่มที่7
เลขมาตรฐานสากล9747919524
หัวเรื่อง1.ดนตรีไทย.
2.นาฎศิลปไทย.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ยูไนเต็ด โปรดักชั่น
ปีที่พิมพ์2525
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า157 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000425อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ