ชื่อเรื่องศิลปวัฒนธรรมไทย เล่มที่ 2 ภาษาและวรรณคดี กรุงรัตนโกสินทร์
ผู้แต่งคนที่ 1กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
เลขเรียก495.9
เลขผู้แต่งก-ศ
เล่มที่2
เลขมาตรฐานสากล9747919133
หัวเรื่อง1.ภาษาไทย.
2.วรรณคดีไทย.
3.กวีนิพนธ์ไทย.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์พิฆเณศ พริ้นติ้ง เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2525
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า360 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000427อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ