ชื่อเรื่องคู่มือการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แก้ไขใหม่ตามฉบับที่ 3 พ.ศ. 2528)
ผู้แต่งคนที่ 1ประหยัด กงตาล
เลขเรียก351.6
เลขผู้แต่งป-ค
หัวเรื่อง1.คู่มือการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ.
2.การเบิกจ่าย - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
3.ข้าราชการพลเรือน.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์อักษรสารการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2528
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า174 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000441อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ