ชื่อเรื่องทะเบียบโบราณสถานในเขตหน่วยศิลปากร ที่ 1
ผู้แต่งคนที่ 1กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
เลขเรียก959.31
เลขผู้แต่งก-ท
ฉบับที่ฉ.1
เลขมาตรฐานสากล9744172606
หัวเรื่อง1.โบราณสถาน - - ทะเบียบ.
2.ไทย - - โบราณวัตุสถาน.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ป.สัมพันธ์พาณิชย์
ปีที่พิมพ์2536
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า627 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000450, ฉ.1อยู่หนังสือทั่วไป
000451, ฉ.2อยู่หนังสือทั่วไป
000452, ฉ.3อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ