ชื่อเรื่องฝ่าวิกฤติเพิ่มโอกาส การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ จากยุคสมัยของเลขาธิการ ก.พ.
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงาน ก.พ.
เลขเรียก658.1
เลขผู้แต่งส-ฝ
เลขมาตรฐานสากล9749946316
หัวเรื่อง1.ข้าราชการพลเรือน.
2.การบริหารรัฐกิจ.
3.ธรรมรัฐ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์เชอร์บอร์น พริ้นต์
ปีที่พิมพ์2548
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า415 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000453อยู่หนังสือทั่วไป
000855, ฉ.2อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ