ชื่อเรื่องปุจฉาวิสัชนาในต่างประเทศโดยพระราชนิโรธรังสีคัมภีร์ปัษญวิศิษฐ์ (เทสก์ เทสรังสี)
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักราชเลขาธิการ
เลขเรียก294.3
เลขผู้แต่งส-ป
เลขมาตรฐานสากล9748049698
หัวเรื่อง1.วิปัสสนา.
2.การนั่งทางใน.
3.กรรมฐาน.
4.ธรรมะ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ด่านสุทธาการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2538
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า419 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000461อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ