ชื่อเรื่องประวัติสำนักราชเลขาธิการ
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักราชเลขาธิการ
เลขเรียก351.003
เลขผู้แต่งร225ป
เลขมาตรฐานสากล9748049299
หัวเรื่อง1.สำนักราชเลขาธิการ -- การบริหาร.
2.สำนักราชเลขาธิการ - - ประวัติ.
ครั้งที่พิมพ์3
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2544
ราคา0
ประเภทหนังสือสิ่งพิมพ์รัฐบาล (สร)/Government Publications (GP)
จำนวนหน้า280 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000472อยู่สิ่งพิมพ์รัฐบาล
000475อยู่สิ่งพิมพ์รัฐบาล
002048อยู่สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ย้อนกลับ