ชื่อเรื่องงานของรัฐบาล อานันท์ ปันยารชุน (เล่มที่ 1)
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
เลขเรียก351.5
เลขผู้แต่งส-ง
เลขมาตรฐานสากล9747770865
หัวเรื่อง1.ยานันท์ ปันยารชุน, 247
2.
3.การบริหารรัฐกิจ - ไทย.
4.รัฐบาล - ไทย.
5.นายกรัฐมนตรี - ไทย.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2535
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า215 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000473อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ