ชื่อเรื่องบรรณานุกรม เรื่องพระบรมราชจักรีวงศ์ประมวลรายชื่อหนังสือเล่มและวิทยานิพนธ์ เล่ม 2
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักราชเลขาธิการ
เลขเรียก929.71
เลขผู้แต่งส-บ
เลขมาตรฐานสากล9748049272
หัวเรื่อง1.ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์ - - บรรณนุกรม.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2530
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า208 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000482อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ