ชื่อเรื่องทะเบียนโบราณสถานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ผู้แต่งคนที่ 1กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
เลขเรียก959.31
เลขผู้แต่งก-ท
เลขมาตรฐานสากล9744172614
หัวเรื่อง1.โบราณสถาน - - ทะเบียบ.
2.ไทย - โบราณวัตถุสถาน.
3.โบราณคดี.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์
ปีที่พิมพ์2535
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า454 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000485อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ