ชื่อเรื่องความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการ
ผู้แต่งคนที่ 1สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
เลขเรียก351.17
เลขผู้แต่งส-ค
หัวเรื่อง1.การบริหารรัฐกิจ - ไทย.
2.ระเบียบปฏิบัติราชการ.
3.การพัฒนาเศรษฐกิจ.
4.การพัฒนาสังคม.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์อักษรไทย
ปีที่พิมพ์2528
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า185 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000517อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ