ชื่อเรื่องสรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานของรัฐบาล
ผู้แต่งคนที่ 1บุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ
เลขเรียก354.59
เลขผู้แต่งบ-ส
หัวเรื่อง1.การบริหารรัฐกิจ - ไทย.
2.รัฐบาล - ไทย.
3.คณะรัฐมนตรี - ไทย.
4.บรรหาร ศิลปอาชา , 247
5.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2539
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า244 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000527อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ