ชื่อเรื่องการขึ้นทะเบียบโบราณสถานภาคเหนือในเขตความรับผิดชอบของหน่วยศิลปากรที่ 4 ตามโครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนโบราณสถานของกองโบราณคดี
ผู้แต่งคนที่ 1กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
เลขเรียก294.3
เลขผู้แต่งก-ก
หัวเรื่อง1.โบราณสถาน - - การขึ้นทะเบียน.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์กองโบราณคดี กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์2525
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า267 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000542อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ