ชื่อเรื่องการพัฒนาต้นแบบการบริการสาธารณะที่เป็นเลิศ : กรณีศึกษาจากต่างประเทศ
ผู้แต่งคนที่ 1วรเดช จันทรศร
เลขเรียก351
เลขผู้แต่งว-ก
เลขมาตรฐานสากล9747287005
หัวเรื่อง1.บริการสาธารณะ.
2.บริการรัฐ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สถาบันมาตรฐานสากลภาครัฐแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2545
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า215 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000556อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ