ชื่อเรื่องหลักการเจริญภาวนาสมถวิปัสสนากรรมฐานเบี้องต้น
ผู้แต่งคนที่ 1พระเดชพระคุณ พระมงคลเทพมนี
เลขเรียก294.3
เลขผู้แต่งพ-ห
หัวเรื่อง1.วิปัสสนา.
2.กรรมฐาน.
3.สมาธิ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์จงเจริญการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2530
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า72 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000557อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ