ชื่อเรื่องฐานิยปูชา 2540
ผู้แต่งคนที่ 1พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย)
เลขเรียก294.3
เลขผู้แต่งพ-ฐ
ฉบับที่ฉ.1
หัวเรื่อง1.การปฎิบัติธรรม.
2.หลวงพ่อพุธ ฐานิโย.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ชวนพิมพ์
ปีที่พิมพ์2540
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า130 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000581, ฉ.1อยู่หนังสือทั่วไป
000582, ฉ.2อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ