ชื่อเรื่องความสุขของครอบครัวคือสันติสุขของสังคม : ปุจฒา - วิสัชนา 2
ผู้แต่งคนที่ 1พระธรรมปิฏก (ประยุทธ์ ปยุตโต)
เลขเรียก294.3
เลขผู้แต่งพ-ค
หัวเรื่อง1.พุทธศาสนา.
2.พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน.
3.ธรรมะ.
ครั้งที่พิมพ์9
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ศิลป์สยามบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2541
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า278 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000585อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ