ชื่อเรื่องแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่หก พ.ศ. 2530
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เลขเรียก338.9
เลขผู้แต่งส-ผ
หัวเรื่อง1.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
2.วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ยูไนเต็ด โปรดักชั่น
ปีที่พิมพ์ม.ป.ป.
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า382 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000612อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ