ชื่อเรื่องกรมศิลปากร : นามสงเคราะห์และเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรม
ผู้แต่งคนที่ 1กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
เลขเรียก354.59
เลขผู้แต่งก-ก
หัวเรื่อง1.กรมศิลปากร - - ทำเนียบนาม.
2.กรมศิลปากร - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรม
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า160 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000631อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ