ชื่อเรื่องคู่มือ การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แก้ไขใหม่ตามฉบับที่ 2 พ.ศ. 2527)
ผู้แต่งคนที่ 1ประหยัด กงตาล
เลขเรียก351.6
เลขผู้แต่งป-ค
หัวเรื่อง1.การเบิกจ่าย - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ไทยพิมพ์ - โรงพิมพ์อักษรสารการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2527
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า166 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000633อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ