ชื่อเรื่องปราสาทนครหลวง
ผู้แต่งคนที่ 1กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
เลขเรียก913.09
เลขผู้แต่งก-ป
หัวเรื่อง1.ปราสาทนครหลวง.
2.ไทย - - โบราณสถาน.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรม
ปีที่พิมพ์2538
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า105 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000638อยู่หนังสือทั่วไป
002413อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ