ชื่อเรื่องคู่มือการบริหารของหน่วยงานของรัฐ ตามข้อเสนอการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ปี พ.ศ. 2546
ผู้แต่งคนที่ 1สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เลขเรียก658.31
เลขผู้แต่งส-ค
เลขมาตรฐานสากล9749545729
หัวเรื่อง1.บริการสาธารณะ.
2.ระเบียบปฏิบัติราชการ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สิรบุตรการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า232 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000657อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ