ชื่อเรื่องโครงการจัดทำแผนการจัดการอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมืองเก่าลพบุรี
ผู้แต่งคนที่ 1คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เลขเรียก711.3
เลขผู้แต่งค-ค
หัวเรื่อง1.ผังเมือง - - ลพบุรี.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สหธรรมิก
ปีที่พิมพ์2537
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า526 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000664อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ