ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อการปรับเปลี่ยน
ผู้แต่งคนที่ 1สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
เลขเรียก352.63
เลขผู้แต่งส-ย
เลขมาตรฐานสากล9744631236
หัวเรื่อง1.การปฎิรูประบบราชการ - - ไทย.
2.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์.
3.ข้าราชการพลเรีอน - - ไทย.
4.การบริหารรัฐกิจ - ไทย.
สถานที่พิมพ์นนทบุรี
สำนักพิมพ์สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2546
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า111 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000669อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ