ชื่อเรื่องสารัตถสมุจจัย อัตถกถา ภาณวาร เล่ม 3
ผู้แต่งคนที่ 1ภูพิงคราชนิเวศน์
เลขเรียก294.3
เลขผู้แต่งภ-ส
เล่มที่3
เลขมาตรฐานสากล9748049426
หัวเรื่อง1.ไตรปิฎก.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์กรุงเทพ (1984)
ปีที่พิมพ์2532
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า79 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000682อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ