ชื่อเรื่องมหากรุณา
ผู้แต่งคนที่ 1พระพรหมวชิรญาณ
เลขเรียก294.385
เลขผู้แต่งพ-ม
เลขมาตรฐานสากล9749052722
หัวเรื่อง1.พระอภิธรรม.
2.ธรรมะ.
3.พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น
ปีที่พิมพ์2545
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า414 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000684อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ