ชื่อเรื่องหลากหลายมุมมองของนักบริหาร '41
ผู้แต่งคนที่ 1ชมรมนักบริหารข้าราชการพลเรือน
เลขเรียก350
เลขผู้แต่งช-ห
ฉบับที่ฉ.1
เลขมาตรฐานสากล9743100857
หัวเรื่อง1.การปฎิรูประบบราชการ.
2.ข้าราชการพลเรีอน - - ไทย.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์การศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2542
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า141 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000693, ฉ.1อยู่หนังสือทั่วไป
000694, ฉ.2อยู่หนังสือทั่วไป
008217, ฉ.3อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ