ชื่อเรื่องวาระการวิจัยแห่งชาติในภาวะวิกฤตเพื่อฟื้นฟูชาติ
ผู้แต่งคนที่ 2สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เลขเรียก001.4
เลขผู้แต่งส-ว
เลขมาตรฐานสากล9747578654
หัวเรื่อง1.วิจัย - - ไทย.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2542
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า45 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000702อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ