ชื่อเรื่องคุณธรรมสำหรับนักบริหาร
ผู้แต่งคนที่ 1สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
เลขเรียก352.6
เลขผู้แต่งส-ค
หัวเรื่อง1.จริยธรรม.
2.นักบริหาร.
3.การทำดี.
สถานที่พิมพ์นนทบุรี
สำนักพิมพ์สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2536
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า56 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000722อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ