ชื่อเรื่องคู่มือการประสานงาน การนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (แก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ 1)
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เลขเรียก346.07
เลขผู้แต่งส-ค
ฉบับที่ฉ.1
หัวเรื่อง1.ระเบียบปฏิบัติราชการ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000764, ฉ.1อยู่หนังสือทั่วไป
000765, ฉ.2อยู่หนังสือทั่วไป
000766, ฉ.3อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ