ชื่อเรื่องการจัดการศูนย์บ้านพักราชการ กระทรวงการคลัง : กรณีศึกษาศูนย์บ้านพักจังหวัดกาญจนบุรี
ผู้แต่งคนที่ 1ศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์
เลขเรียก
เลขผู้แต่งศ-ก
เลขมาตรฐานสากล9741718772
หัวเรื่อง1.ที่อยู่อาศัย.
2.อาคารชุด.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2545
ราคา0
ประเภทหนังสือวิทยานิพนธ์
จำนวนหน้า150 หน้า
ภาษาthเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000776อยู่วิทยานิพนธ์
ย้อนกลับ