ชื่อเรื่องการใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานด้านที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ กรณีศึกษาระบบงานทะเบียนที่ราชพัสดุ
ผู้แต่งคนที่ 1ขนิษฐา ชินะกุลวัฒนา , พิทักษ์ ดิเรกสุนทร
เลขเรียก
เลขผู้แต่งข-ก
หัวเรื่อง1.กรมธนารักษ์ - - เทคโนโลยีสารสนเทศ.
2.เทคโนโลยีสารสนเทศ - - ไทย.
3.ที่ราชพัสดุ - - การบริหาร - - เทคโนโลยีสารสนเทศ.
4.ภาคนิพนธ์.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์2545
ราคา0
ประเภทหนังสือวิทยานิพนธ์ (วพ) / Thesis (T)
จำนวนหน้า100 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000778อยู่วิทยานิพนธ์
ย้อนกลับ