ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย กรณีศึกษาบุคคลตัวอย่างและเครื่องชี้วัดเพื่อนำไปสู่การพัฒนาพฤติกรรมข้าราชการยุคใหม่
ผู้แต่งคนที่ 1วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี
ผู้แต่งคนที่ 2งามตา วนินทานนท์
ผู้แต่งคนที่ 3วิริณธ์ ธรรมนารถสกุล
เลขเรียก350.001
เลขผู้แต่งว372ร
หัวเรื่อง1.ข้าราชการพลเรือน - - วิจัย.
2.ระบบราชการ
3.ข้าราชการ
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2547
ราคา0
ประเภทหนังสือวิทยานิพนธ์ (วพ) / Thesis (T)
หมายเหตุหน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
จำนวนหน้า501 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000779อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ