ชื่อเรื่องคู่มือ ตอบข้อหารือในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เลขเรียก344.01
เลขผู้แต่งส-ค
ฉบับที่ฉ.1
เลขมาตรฐานสากล9749545079
หัวเรื่อง1.พระราชบัญญัติคู่มือข่าวสาร.
2.ข้อมูลข่าวสารของราชการ - - ไทย.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ไอเดีย สแควร์
ปีที่พิมพ์2540
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า99 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000788, ฉ.1อยู่หนังสือทั่วไป
000789, ฉ.2อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ