ชื่อเรื่องประมวลสารคดีธรรม
ผู้แต่งคนที่ 1สุทธิพงศ์ ตันตยาพิศาลสุทธิ์
เลขเรียก294.3
เลขผู้แต่งส-ป
เลขมาตรฐานสากล9747931737
หัวเรื่อง1.ธรรมะกับชีวิตประจำวัน.
2.พุทธศาสนา - - รวมเรื่อง.
3.พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ปีที่พิมพ์2530
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า543 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000791อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ