ชื่อเรื่องมรดกธรรม
ผู้แต่งคนที่ 1พุทธทาส อินทปัญโญ
เลขเรียก922.9
เลขผู้แต่งพ-ม
หัวเรื่อง1.พุทธทาสภิกขุ , 2449 - 253
2.
3.ธรรมเทศนา.
4.ธรรมะ - - คำถามและคำตอบ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์พิมพ์สวย
ปีที่พิมพ์2542
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า90 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000795อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ