ชื่อเรื่องประมวลความเห็นของพระสังฆาธิการ
ผู้แต่งคนที่ 1ศูนย์ประสานงานสงฆ์แห่งประเทศไทย
เลขเรียก294.3
เลขผู้แต่งศ-ป
เลขมาตรฐานสากล9748772659
หัวเรื่อง1.พระสังฆาธิการ.
2.สงฆ์ - - การปกครอง ระเบียบข้อบังคับ.
3.พระวินัย.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์วงศ์เสรีการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2543
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า70 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000804อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ