ชื่อเรื่องโคลงเรื่อง รามเกียรติ์
ผู้แต่งคนที่ 1กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
เลขเรียก895.9
เลขผู้แต่งก-ค
เล่มที่2
หัวเรื่อง1.วรรณคดีไทย.
2.กวีนิพนธ์ไทย.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สื่อการค้า (แผนกการพิมพ์)
ปีที่พิมพ์2508
ราคา65
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า470 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000807อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ