ชื่อเรื่องข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2541
ผู้แต่งคนที่ 1สรัฐ ศิลปอนันต์
เลขเรียก354.59
เลขผู้แต่งส-ข
หัวเรื่อง1.ข้าราชการพลเรือน.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2541
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า268 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000809อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ