ชื่อเรื่องข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2545
ผู้แต่งคนที่ 1คณะผู้จัดทำหนังสือที่ระลึก
เลขเรียก354.59
เลขผู้แต่งค-ข
หัวเรื่อง1.ข้าราชการพลเรือน.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.)
ปีที่พิมพ์2545
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า278 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000812อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ