ชื่อเรื่องราชกิจจานุเษกษา ในรัชกาล ที่ 4
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักราชเลขาธิการ
เลขเรียก340
เลขผู้แต่งส-ร
เลขมาตรฐานสากล9748049639
หัวเรื่อง1.ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์ - ร.
2.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2537
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า247 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000818อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ