ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504...
ผู้แต่งคนที่ 2กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
เลขเรียก344
เลขผู้แต่งส-พ
หัวเรื่อง1.ทรัพย์สินทางวัฒนธรรม.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ประชาชน
ปีที่พิมพ์2538
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า110 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000820อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ