ชื่อเรื่องมรดกไทย - มรดกโลก
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 3
เลขเรียก930.1
เลขผู้แต่งส-ม
เลขมาตรฐานสากล9744181079
หัวเรื่อง1.บ้านเชียง (อุดรธานี).
2.อุทยานประวัติศาสตร์ - - สุโขทัย.
3.อุทยานประวัติศาสตร์ - - กำแพงเพชร.
4.ไทย - - โบราณสถาน.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์กราฟิคฟอร์แมน (ไทยแลนด์)
ปีที่พิมพ์2543
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า84 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000824อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ