ชื่อเรื่องทำเนียบท้องที่ พุทธศักราช 2535
ผู้แต่งคนที่ 1ชูวงศ์ ฉายะบุตร
เลขเรียก301.3
เลขผู้แต่งช-ท
หัวเรื่อง1.ทำเนียบนาม - - จังหวัด อำเภอ หมู่บ้าน.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น
ปีที่พิมพ์2535
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า1336 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000859อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ