ชื่อเรื่องการรับโอนและบรรจุกลับพนักงานหรือข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน
เลขเรียก351.1
เลขผู้แต่งส-ก
ฉบับที่ฉ.1
เลขมาตรฐานสากล9749646169
หัวเรื่อง1.การรับโอนและบรรจุกลับพนักงานหรือข้าราชการตามกฎหมายอื่น.
2.ข้าราชการพลเรือน - - คู่มือ.
3.การบริหารงานบุคคล - - ไทย.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ธนภัทร การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า48 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000865, ฉ.1อยู่หนังสือทั่วไป
000866, ฉ.2อยู่หนังสือทั่วไป
000867, ฉ.3อยู่หนังสือทั่วไป
000868, ฉ.4อยู่หนังสือทั่วไป
000869, ฉ.5อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ