ชื่อเรื่องการจำแนกตำแหน่ง คืออะไร มีวธีการอย่างไร มีประโยชน์อย่างไร
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงาน ก.พ.
เลขเรียก351.1
เลขผู้แต่งส-ก
หัวเรื่อง1.การจำแนกตำแหน่งงาน.
2.ข้าราชการพลเรือน - - การจำแนกตำแหน่ง.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพาพิช
ปีที่พิมพ์2509
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า31 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000870อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ